koei
verhuurverhuur
bos
historie
toegang
toegang

kaart

Swiersveen is een nieuw landgoed, gesticht op oeroude cultuurgrond. Het gebied ten oosten van Hoogeveen maakt deel uit van het uitgestrekte hoogveen-ontginningsgebied, de veenkoloniën van Drenthe en Groningen. In de 17e eeuw werd begonnen met de ontsluiting van het veengebied en de winning van turf, met name om als brandstof te dienen in het westen van ons land. De turf werd vervoerd per boot langs tot dit doel gegraven brede sloten, de zogenaamde “wijken”. De meeste van deze wijken zijn tegenwoordig gedempt, maar nog terug te vinden in de namen van wegen maar ook in het landschap. Aan de achterkant van het landgoed bevinden zich nog de nagenoeg dichtgegroeide restanten van een dergelijke ‘wieke’ met draaikom. De veenarbeiders die aanvankelijk in hutten leefden dichtbij de verveningsplekken, begonnen rond 1635 aan een meer permanente bewoning in kleine huisjes langs de wijken. Als neveninkomsten hielden zij schapen en later ook rundvee. Zo ontstonden agrarische nederzettingen met veel kleine bedrijfjes. Tot in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw waren veel van deze bedrijfjes slechts per vaartuig of via voetpaden te bereiken. Een groot deel van de afgegraven veengronden werd in de 19e eeuw beplant met eiken ten behoeve van de toen bloeiende eikenhakhout-cultuur met de leerlooierijen in Hoogeveen als belangrijke afnemers.

 

kaart
--->