koei
verhuurverhuur
bos
historie
toegang
toegang

logo

Door verbetering van ontginningsmethodes, o.a. de introductie van kunstmest en het verlies van de economische betekenis van hakhout zijn rond 1930 delen van het bos bij Hoogeveen met behulp van overheidssubsidie omgevormd tot landbouwgrond. Ook werd een deel van het hakhoutbos omgezet in gewoon bos. Na 1950 werd begonnen met de ontsluiting van het gebied door de aanleg van wegen, vaak over de gedempte wijken. De Wilfred Stillweg, aangelegd in 1959, heette ooit de “viefde wieke”. Landgoed Swiersveen grenst direct aan het bosgebied bij Schoonhoven, het belangrijkste natuurgebied in de omgeving. De kleinschaligheid van het landschap met bospercelen, sloten, bermen, houtwallen en bomenrijen maken het gebied geschikt als leef- en foerageergebied voor een aantal algemene diersoorten zoals ree, haas, bonte specht en havik. Interessante plantensoorten, restanten van de oorspronkelijke “oerbegroeiing”, zijn vooral te vinden in de randen van bossen en langs de restanten van oude wijken, onder andere koningsvaren, eikvaren en dalkruid. Bij de aanleg van het nieuwe landgoed is zoveel mogelijk rekening gehouden met het unieke karakter van het landschap: de verkavelingsrichting staat loodrecht op de gebruikelijke verkaveling van de omgeving. De nieuwe paden vormen een spannend netwerk door de groeiende aanplant, zodat wandelaars optimaal kunnen genieten van de verrassingen die de natuur voor hen in petto heeft.

 <---
huisje
--->